[28 มีนาคม 2561] โครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมีนาคม 2561

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา