[28 พฤษภาคม 2562] แสดงความขอบคุณ พ.ต.อ.ดลชัย ปิ่นปัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้ว และเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รับฝากรถบัสไว้ที่สถานีตำรวจ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์และประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ ได้เข้าแสดงความขอบคุณ พ.ต.อ.ดลชัย ปิ่นปัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้ว และเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รับฝากรถบัสไว้ที่สถานีตำรวจ และได้จัดรถตู้มาส่งบุคลากรที่คณะฯ ด้วยเหตุรถเสียขณะเดินทางกลับจากการไปร่วมโครงการไหว้พระจังหวัดเพชรบุรี