[28 มิถุนายน 2561] ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในหัวข้อแนวทางการเสริมสร้างความสุขภายในองค์กรที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา