[28 มิถุนายน 2561] โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 7) ในหัวข้อ “เรียนรู้การใช้ Google Application”

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 7) ในหัวข้อ “เรียนรู้การใช้ Google Application” วิทยากรโดยคุณพนิดา หนูทวี และคุณมณีรัตน์ ทองชูนิตย์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสิริวิทยา