[28 มิถุนายน 2562] โครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) ประจำเดือนมิถุนายน 2562

คณะกรรมการโครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ วัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และร่วมบริจาคอาหารสัตว์และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ให้กับสัตว์พิการ ณ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562