[28 สิงหาคม 2560] โครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร นำทีมบุคลากรร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล