[29 มกราคม 2561] ทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมกราคม 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ นำทีมบุคลากรร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมกราคม 2561 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล