[29 มกราคม 2562] โครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

คณะกรรมการโครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562