[29 มีนาคม 2560] การแข่งขันลีลาศ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2560

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและความเสี่ยง, อาจารย์ธนวัฒน์ นุตยางกุูร นำทีมไปแข่งขันกีฬาลีลาศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2560 ณ คณะทันตแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา