[29 มีนาคม 2561] การแข่งขันกีฬาลีลาศ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีลาศ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา