[29 มิถุนายน 2560] โครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ นำทีมบุคลากรร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล