[29 สิงหาคม 2560] ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครบรอบ 27 ปี ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (ห้อง 6450) ชั้น 4 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์