[29 สิงหาคม 2561] กิจกรรมประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา