[29 สิงหาคม 2561] โครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน:การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ”

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน:การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ” ได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี รักษาวงศ์ พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ มาเป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา