[29 สิงหาคม 2561] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2561

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2561 โดยทีมวิทยากรจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา