[29 สิงหาคม 2561] แสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม R-114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561