[29 กันยายน 2560] งานแสดงมุทิตาจิต “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” เพื่อเป็นเกียรติ ยกย่องคุณงามความดีและขอบคุณแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล