[29 กันยายน 2560] ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ ครบรอบ 21 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.15 น. นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ ครบรอบ 21 ปี และได้สมทบทุนบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการจัดการ ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ โดยมีอาจารย์ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ให้การต้อนรับ