[30 กรกฎาคม 2562] โครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดป่าชัยรังสี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562