[30 สิงหาคม 2560]โครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday”

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ครั้งที่ 7/2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยกิจกรรม Cuisines Party ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำเสนอเมนู “ก๋วยเตี๋ยวบวบและน้ำแข็งไสทรงเครื่อง” และโครงการ “Happy Birthday” ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม