[30 สิงหาคม 2561] โครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561