[30 ตุลาคม 2561] โครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ วัดพันท้ายนรสิงห์ และศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮ็งเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ นำทีมบุคลากรไปร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ วัดพันท้ายนรสิงห์ และศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561