[31 มกราคม 2561] โครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ประจำเดือนมกราคม 2561

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยกิจกรรม Cuisines Party ได้รับเกียรติจากบุคลากรหน่วยสารสนเทศ หน่วยศิลปกรรม และหน่วยประชาสัมพันธ์ นำเสนอเมนู “ข้าวหมูทอดน้ำปลาน้ำจิ้มแจ่ว” และโครงการ “Happy Birthday” ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม