[31 มกราคม 2561] โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) หัวข้อ “เทคนิคการออกข้อสอบ”

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) ในหัวข้อ “เทคนิคการออกข้อสอบ” ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยาย