[31 พฤษภาคม 2561] ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยราชสุดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2561และร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561