[31 พฤษภาคม 2562] พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562