[31 กรกฎาคม 2560] โครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ วัดท่าพูด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล