[31 กรกฎาคม 2561] สถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ครบรอบปีที่ 37

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ครบรอบปีที่ 37 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561