[5-7 ธันวาคม 2561] ประชุมเพื่อหาแนวทางด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ Graduate School of Language Education and Information Science Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เดินทางไปประชุมเพื่อหาแนวทางด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ Graduate School of Language Education and Information Science Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัย การตีพิมพ์ผลงานและการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน โดยมี Professor Dr.Naohiro Takizawa Dean of the Graduate School of Language Education and Information Science of Ritsumeikan University ให้การต้อนรับ นอกจากนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์มีกำหนดที่จะพบปะกลุ่มย่อยกับคณาจารย์ของ Ritsumeikan University เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัยอีกด้วย