ของขวัญวันวาน

No Image Available
ของขวัญวันวาน
Author: ว. วินิจฉัยกุล Category: นวนิยาย Publisher: อรุณ Published: 2019 ISBN: 9786161825973 Pages: 699 Language: ภาษาไทย
Description:

ของขวัญวันวาน เป็นนวนิยายที่แต่งโดย ว.วินิจฉัยกุล ซึ่งเป็นนามปากกาของคุณหญิงวินิตา (วินิจฉัย
กุล) ดิถียนต์ นักเขียน นักแปล และนักวิชาการ คุณหญิงวินิตาได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
วรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลสุรินทราชา นักแปลอาวุโสดีเด่นของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 มีผลงานประพันธ์รวมทั้งหมดกว่า 100 เรื่อง ผลงานประพันธ์ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์อีกด้วย
ของขวัญวันวาน เป็นนวนิยายแนวรักโรแมนติก ดำเนินเรื่องผ่านชีวิตของนักเรียนไทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษที่ 1970 มีตัวละครหลักได้แก่ พู่ไหม เต้ นิก และแพรมน นวนิยายเรื่องนี้ใช้ภาษาเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่สละสลวย ทุกตัวอักษรมีมนต์เสน่ห์บางอย่างที่ทำให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านจนวางไม่ลงเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าหนังสือจะค่อนข้างหนามากเกือบ 700 หน้าก็ตาม นวนิยายเล่มนี้มีการสอดแทรกคำคมหรือคำสอนที่น่าสนใจ อาทิ “ความรักเป็นสิ่งประหลาด ยิ่งพยายามจะเก็บ จะกด จะซ่อนเร้นก็เหมือนผลักดันให้มันเกิดแรงต่อต้านที่จะระเบิดออกมาในที่สุด” นอกจากนี้ภายในเล่มนี้ยังมีความพิเศษกว่าการตีพิมพ์ครั้งก่อน ๆ คือ มีการเพิ่มเรื่องสั้นที่เกี่ยวเนื่องจำนวน 2 เรื่องเข้ามาภายในเล่ม ได้แก่ เพียงความเชื่อมั่น และของขวัญวันนี้อีกด้วย เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของเนื้อหาให้ครบถ้วนมากขึ้น

 

เลขเรียกหนังสือ / Call Number: นว ว111ข 2562