ลายกินรี

No Image Available
ลายกินรี
Author: พงศกร (พงศกร จินดาวัฒนะ) Category: นวนิยาย Publisher: กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง Published: 2017 ISBN: 9786167735795 Pages: 482 Language: ภาษาไทย
Description:

ส่วนที่ 1 พงศกร เป็นนามปากกาของ น.พ. พงศกร จินดาวัฒนะ ผู้แต่งหนังสือนวนิยายเรื่อง ลายกินรี ปัจจุบันเป็นทั้งนักเขียนและแพทย์ตาแหน่ง Senior Director of Communication ประจาศูนย์โรงพยาบาลกรุงเทพ พงศกรได้การสนับสนุนการอ่านและการเขียนจากบิดามารดาจึงมีใจรักในการเขียน ผลงานเรื่องสั้นชิ้นแรกได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยาสารสวิตาเรื่อง ปุกปุย เมื่ออายุ 11 ปี ผลงานส่วนใหญ่เป็นสารคดี นวนิยายเรื่องสั้น เรื่องยาว บทความทางการแพทย์และคอลัมน์ตอบปัญหาสุขภาพในนิตยาสาร ผลงานที่สร้างชื่อเป็น นวนิยายเรื่องกลกิโมโนที่ถูกนามาสร้างเป็นละครช่อง 3 เมื่อปี พ.ศ. 2557 รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลชมเชยประเภทนวนิยายจากมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ประจาปี พ.ศ. 2544 รางวัลชมเชยการประกวดหนังสือดีเด่นประเภทนวนิยาย ประจาปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2551
ส่วนที่ 2 นวนิยายเรื่อง ลายกินรี เป็นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนอิงประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นช่วงเวลาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งใช้ฉากหลังเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับหนังนวนิยายชื่อดังอย่างบุพเพสันนิวาส จึงมีตัวละครที่เราคุ้นเคย เช่น ฟอลคอนและขุนปาน แต่ลายกินรีเป็นแนวสืบสวนที่เน้นความสมจริงมากกว่า จึงมีความตื่นเต้นเร้าใจ สิ่งที่ชอบที่สุดของเรื่องคือ ผู้เขียนได้นาความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นวิชาชีพของตนมาประกอบในเรื่อง จึงทาให้นวนิยายเรื่องนี้ได้รับความรู้และสาระเกี่ยวกับการแพทย์อีกด้วย

 

เลขเรียกหนังสือ / Call Number: นว พ112ล 2560