วงกตนรกานต์

No Image Available
วงกตนรกานต์
Author: ปราปต์ Category: นวนิยาย Publisher: ก้าวกระโดด Published: 2018 ISBN: 9786163830869 Pages: 239 Language: ภาษาไทย
Description:

ชัยรัตน์ พิพิธปราบต์ (ปราบต์) ผู้เขียนนวนิยายไทยเรื่อง “วงกตนรกานต์” เป็นนักเขียนสะท้อนสังคมที่มากความสามารถ ผู้ฝากผลงานตราตรึงใจผู้ผู้อ่านหลากหลายประเภท ทั้งในไทยและต่างประเทศ
ในเรื่อง วงกตนรกานต์ ชุดตายแล้วไปไหน นวนิยายไทยอิงธรรมะเล่มนี้ ได้ชวนผู้อ่านร่วมหาคำตอบสำหรับคำถามที่ว่า “ตายแล้วไปไหน” ในสังคมพุทธที่หล่อหลอมให้ผู้คนเชื่อกฎแห่งกรรม หากประพฤติไม่ดีตายไปจะตกนรกหรือไม่ ชีวิตหลังความตายจะเป็นเช่นไร ไม่อาจตัดสินผิดชอบได้จากการกระทำเดียว

 

เลขเรียกหนังสือ / Call Number: นว ป448ว 2561