เสน่ห์แม่หญิง

No Image Available
เสน่ห์แม่หญิง
Author: จันทร์ ธันวา Category: นวนิยาย Publisher: อรุณอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง Published: 2018 ISBN: 9786161825188 Pages: 326 Language: ภาษาไทย
Description:

ส่วนที่ 1
จันทร์ ธันวา ผู้เขียนนวนิยายเรื่อง เสน่ห์แม่หญิง ประสบความสำเร็จในการเรื่องเล่าผ่านภาษาที่ละเมียดละไม จนผลงานได้รับการจัดอันดับให้เป็นนวนิยาย TOP 10 ของเว็บไซต์ Dek-D””
ส่วนที่ 2
จุดเด่นของหนังสือ ช่วยให้เราได้เห็นถึงการใช้สำนวน การบรรยายที่ละเอียดละเมียดละไมของนักเขียนที่บรรยายเนื้อเรื่องได้ดีมากเสมือนดึงผู้อ่านเข้าไปในโลกของยุคสมัยโบราณ เสน่ห์แม่หญิง เป็นเรื่องของหญิงสาวในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้ข้ามเวลามายังมิติปัจจุบัน และได้เจอกับกวินภพ ที่มีหน้าตาเหมือนกับชายที่อยู่ในฝันของเธอ เนื้อเรื่องมีการใช้สำนวนการพูดโบราณและได้แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ปลายจวัก มีการสอดแทรกในเรื่องการทำขนมไทยโบราณ อาหารต่างๆ มีการบรรยายส่วนผสมและขั้นตอนทำอาหารได้ละเอียดมาก สะท้อนให้เห็นถึง ความเป็นกุลสตรีไทยของหญิงไทยยุคโบราณที่มีความเป็นแม่ศรีเรือน มีเสน่ห์ปลายจวัก เก่งงานบ้านงานเรือน นอกจากนั้นเนื้อเรื่องได้สอดคล้องกับชื่อของหนังสือที่สะท้อนให้เห็นว่า เสน่ห์แม่หญิง ไม่ใช่แค่การทำอาหารหรืองานบ้านเก่ง มีเสน่ห์ปลายจวักเพียงเท่านั้น แต่ยังต้องรู้จักมีกริยามารยาทที่เหมาะสม มีกาลเทศะ รู้จักหน้าที่ของตนและเมื่อครองเรือนก็ต้องเป็นคู่ครองที่ดีไม่ทิ้งกันในยามลำบาก

 

เลขเรียกหนังสือ / Call Number: นว จ251ส 2561