คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2566

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (The 15th International Conference on Humanities and Social Sciences) ภายใต้หัวข้อ “Collaborative Reflections on Language, Culture, and Society for a Sustainable Future”

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล “ส่วนงานส่งเสริมสุขภาพทางการเงินยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin ดี Happy Life)”

ดูเพิ่มเติม