ประจำปี 2559

Category

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ได้ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดไร่ขิง เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ภายใต้ชื่อโครงการ Happy birthday Happy Time จัดโดย หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 3/2559 หัวข้อ “การแปลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (ไทย-จีน)”(历史文化旅游泰-汉翻译策略)บรรยายโดย ผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบรรณาธิการบริหาร นิตยสารจีนไทยสองภาษารายเดือน จัดขึ้นในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยนำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปี 1 จากคณะต่าง ๆ ที่ศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกันจัดกิจกรรมเกมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมต้น โรงเรียนวัดอินทาราม กทม. กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ ประสบการ์ และทักษะที่เรียนมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์และทักษะในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ด้วย
Read More
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย กล่าวคำเฉลิมพระเกียรติสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสิรญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
Read More
การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 2/2559 หัวข้อ “งานแปลกฎหมาย ควรรู้อะไร” บรรยายโดยดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอศิลป์พุทธะ มูลนิธิธรรมสภา ให้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ "ดุจศิลาดลดลใจให้ใฝ่ธรรม" โดยศิลปิน คุณพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี ณ หอศิลป์พุทธะ
Read More
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง "ประวัติความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิ์" ภายใต้โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ณ บ้านศาลาดิน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ โดยมีกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนบ้านคลองโยงที่เข้าร่วมโครงการฯฟังการบรรยายเพื่อนำความรู้ไปทำหน้าที่มัคคุเทศก์เยาวชนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว อาจารย์อภิลักษณ์ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่การริเริ่มขุดคลองมหาสวัสดิ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อย่นระยะทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ในตัวเมืองนครปฐม และความสัมพันธ์ของคลองต่าง ๆ ที่เชือมโยงกับคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นสายน้ำที่สำคัญต่อชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง ตลอดการบรรยายเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อาจารย์อภิลักษณ์ได้สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์และตำนานพญากงพญาพานที่น่าสนใจ พร้อมตั้งคำถามแจกรางวัลให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกด้วย
Read More
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาไทยร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาฯ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการเสวนาพิเศษเรื่อง "เทคนิคการเขียนบทละครแนว ซิทคอม" ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณยศกุล มูลสาร คุณสมประสงค์ เจียมบุญสม และคุณวริทธิ์ อัมพรรัตน์ ทีมนักเขียนบทจากบริษัทเอ็กแซ็กท์ จำกัด และ บริษัทซีเนริโอ จำกัด ซึ่งมีผลงานละครมากมาย อาทิ บ้านนี้มีรัก เป็นต่อ และเพราะมีเธอ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเขียนบทละครให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจอย่างเป็นกันเอง
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษผมกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องวิถีชีวิตของชาวชุมชมริมคลองมหา สวัสดิ์และเล่าตำนานพร้อมพาชมสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง พญากงพญาพาน ให้แก่คณะครูและนักศึกษาจาก สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Read More
1 2

อัพเดทล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save