ประจำปี 2560

Category

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ณ สนามหน้าอาคารสิริวิทยา โดยมีการแข่งขันกีฬา Like&Share…Ball พัลวันเกมส์ กีฬาวัยใส...!ลูกดอกหรรษา กีฬาช่วยพี่ด้วยยยย ลูกโป่งร่วมใจ และวิ่งผลัดเดอะซุปเปอร์แมนรีเทิร์นนนนน และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ร่วมกิจกรรม
Read More
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และนางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ นำทีมประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ไปสวัสดีปีใหม่ 2561 สื่อมวลชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8, เมดิคอลไทม์, Medical Focus และนิตยสารชีวจิต
Read More
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และคณาจารย์ เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนาม Addendum for Joint Campus to the Agreement on Academic Exchange และพิธีเปิด Joint Campus กับ Osaka University โดยมี Prof.Genta KAWAHARA, Executive Vice President ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเวลา 13.30 น. คณะผู้แทนจาก Osaka University ได้เดินทางเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ
Read More
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี ณ ศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง และอาคารสิริวิทยา ชั้น 1 และห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ โดยได้จัดพิธีบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีมอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เขตศาลายาจำนวน 3 โรงเรียน และทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร/ธิดาของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ทุนเรียนดี) โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดี
Read More
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ ห้องกันภัยมหิดล ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ
Read More
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
Read More
เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยร่วมมือกับนิตยสารคลีโอ ได้จัดกิจกรรม CLEO ON CAMPUS 2017 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากดีเจพี่อ้อย คุณนภาพร ไตรวิทย์อารีกุล จากคลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม พี่เกด คุณฐาดินี รัชชระเสวี Personal Stylist / Brand Owner และพี่เต้ กานต์ หงส์ทอง นักเขียนนักเล่าเรื่องและบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Moody มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และผู้ที่สนใจ
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และอาจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เดินทางไปประชุมแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Prof. Hsin-Ying Li, Department of Foreign Languages and Literatures, National Taiwan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
Read More
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.50 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายแนะแนวการสมัครทุนและการศึกษาต่อด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากคุณภานุช เฟื่องฟู จากสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้รับทุน SEASREP คุณจิตวัต โซวพิทักษ์วัฒนา จากโครงการ SEAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับทุน AIMS และคุณบุรนนท์ กิจวัฒนาชัย จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับทุน Backpack Scholarship เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก
Read More
1 2 3 12

อัพเดทล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save