ประจำปี 2561

Category

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 62 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
Read More
คณะศิลปศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี และพิธีเปิดหอจดหมายเหตุคณะศิลปศาสตร์ โดยประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าที่ พิธีบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑล และได้กราบนมัสการพระธรรมคุณาภรณ์ และพระสรภาณโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพร้อมคณะสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดจดหมายเหตุคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล ผู้บริหารแต่ละส่วนงาน ผู้บริหารส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องกันภัยมหิดล ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
Read More
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางไปประชุม ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นวันที่ 2 ณ Macquarie University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจากับ Professor Lynda Yates, Associate Dean International, Faculty of Human Sciences, Professor Julian Knowles, Associate Dean International, Faculty of Arts และ Ms.Tina Stubenrauch, International Engagement Manager, Faculty of Arts เกี่ยวกับแนวทางการสร้างหลักสูตร Double Degree...
Read More
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะฯ คลังข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561 [12 ธันวาคม 2561] ประชุมเพื่อหาแนวทางด้านความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านวิชาการ ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย อัพเดทล่าสุดเมือ: 12 ธันวาคม 2561 | ฮิต: 1238 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางไปประชุมเพื่อหาแนวทางด้านความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านวิชาการ ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
Read More
ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เดินทางไปประชุมเพื่อหาแนวทางด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ Graduate School of Language Education and Information Science Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
Read More
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชุมชนวัดสุวรรณ และส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันจัดงานเนื่องในประเพณีลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชามนุษยศาสตร์
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษและประธานศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา LAEN 269 English for Media and Journalism เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ห้อง 702 ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำภาษาอังกฤษไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อและกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานข่าวโทรทัศน์ โดยมีคุณอรุณี ชาติอุดมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด และคุณโมนัย เย็นบุตร Content Manager และ ผู้ประกาศข่าวช่องทรูโฟร์ยู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
Read More
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยสำหรับประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพ ณ ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
Read More
1 2 3 15

อัพเดทล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save