ประจำปี 2562

Category

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 63 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
Read More
คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันและความสุขคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ ซึ่งอัญเชิญจากประเทศศรีลังกาเป็นครั้งแรก มาประดิษฐาน
Read More
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์จัดงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ โดยประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าที่ ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสิริวิทยา พิธีบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง ณ ศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑล
Read More
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ร่วมกิจกรรม “ASEAN HEALTHY UNIVERSITY DAY-BIKE FOR HEALTH”  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อ “คิดสร้างสรรค์งานนำเสนอแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint”
Read More
พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับมอบหมายจากพระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้มอบหนังสือแปล “วาติกัน + วัดพระเชตุพน มิตรภาพระหว่างสองศาสนา” เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การแปลและการล่ามคณะศิลปศาสตร์ได้เป็นผู้แปลหนังสือดังกล่าวให้กับวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ถวายให้กับวาติกัน
Read More
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ“เปิดโลกภาษาอังกฤษออนไลน์กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนา เกิดความรู้ความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
Read More
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพและรักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ณ คลองมหาสวัสดิ์ หน้าวัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
Read More
นางสาวอธิรา แก้วสมนึก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ที่ได้รับรางวัล The Best Speaker Award ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่ร่วมงานเฉลิมฉลองวันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติหรือ UN Day ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ United Nations Conference Center กรุงเทพมหานคร
Read More
1 2 3 14