ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. +66 2441-4401-8
แฟกซ์. +66 2441-4410
อีเมล์ : lapr@mahidol.ac.th

999 4th Rd Monthon Phutthamonthon District, Nakhon Pathom 73170
Tel. +66 2441-4401-8
Fax. +66 2441-4410
E-mail : lapr@mahidol.ac.th