โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English for Work and Life 2/2564

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English for Work and Life 2/2564

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน เน้นการฝึกทักษะการพูดและการฟังในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการทำงาน ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการพูดและการฟังผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆ พร้อมทั้งได้ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการพูดที่จำเป็นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง เช่น การเรียน การทำงาน การเดินทางไปต่างประเทศ และพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2564

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ENGLISH FOR WORK AND LIFE 2/2564

ระยะเวลาการอบรม   5 สิงหาคม – 2 กันยายน 2564
ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
ทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี    เวลา 18:00 – 20:30 น.
อบรม ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 คน/รุ่น

 

 

การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนโดย สแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: mula.caas@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสอบได้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/

โครงการอื่นๆ

Read All >>