คลินิกรัก(ษา)ภาษาอังกฤษ (English Language Clinic)

คลินิกรัก(ษา)ภาษาอังกฤษ (English Language Clinic)

เริ่มแล้ว วันนี้ –  5 กรกฎาคม 2564

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฯ  คณะศิลปศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมโครงการ..คลินิกรัก(ษา)ภาษาอังกฤษ (English Language Clinic) 
เพื่อขอรับคำปรึกษาและแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และสำนวน หรือการออกเสียงภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
ผู้ให้คำปรึกษา
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มวันนี้ – 5 กรกฎาคม 2564 ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 14.00 – 15.00 น. ในรูปแบบ Online
 
เงื่อนไขการให้บริการ
– เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และสำนวน หรือการออกเสียง
– ให้คำปรึกษารายบุคคลในรูปแบบ online 1 ชั่วโมง ต่อรอบคำปรึกษา หรือตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา
– ผู้ขอรับคำปรึกษาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและแจ้งข้อคำถามหรือปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเข้ารับคำปรึกษา 3 วันทำการ
ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/HeU4geDZxXr7KWMn6
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC)
โทร 02-441 4401 ต่อ 1723
e-mail : llc.lamahidol@gmail.com
Facebook page : https://www.facebook.com/llc.la 

โครงการอื่นๆ

Read All >>