อบรมพิเศษโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เรื่อง “ประวัติความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิ์”

ณ บ้านศาลาดิน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ โดยมีกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนบ้านคลองโยงที่เข้าร่วมโครงการฯฟังการบรรยายเพื่อนำความรู้ไปทำหน้าที่มัคคุเทศก์เยาวชนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว

อาจารย์อภิลักษณ์ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่การริเริ่มขุดคลองมหาสวัสดิ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อย่นระยะทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ในตัวเมืองนครปฐม และความสัมพันธ์ของคลองต่าง ๆ ที่เชือมโยงกับคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นสายน้ำที่สำคัญต่อชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง ตลอดการบรรยายเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อาจารย์อภิลักษณ์ได้สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์และตำนานพญากงพญาพานที่น่าสนใจ พร้อมตั้งคำถามแจกรางวัลให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกด้วย

2016 05 26 0913