ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาในโครงการ Heart to Hear – Peer support for students

เสวนาโครงการ Heart to Hear – Peer support for students

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมงานเสวนาโครงการ Heart to Hear – Peer support for students
หัวข้อ ทักษะการให้คำปรึกษาขั้นต้น 1 : จัดการใจ : EQ

วิทยากรโดย: คุณอังคณา นักสำรวจ
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
เวลา 18:00 – 20:00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม Zoom Meetings
——————-
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ข้างล่างนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read All >>