โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้น (Intensive English Course)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้น (Intensive English Course)

เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL และ IELTS เน้นการฝึกทักษะ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียนไวยากรณ์โครงสร้างที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับสูง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาการอบรม   20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม  2564

ระยะเวลาเรียน 40 ชั่วโมง

ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์   เวลา 18:00 – 20:30 น.
อบรม Online ผ่านโปรแกรม Webex 

ค่าลงทะเบียน 5,800 บาท

รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 คน/รุ่น

การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนโดย สแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: mula.caas@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสอบได้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/

โครงการอื่นๆ

Read All >>