ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการสถานีปัญญา MULA Book Talk Station: ครั้งที่ 11 เสวนาในหัวข้อ “Japan Dark Side ถึงร้ายก็รัก เรียนรู้ญี่ปุ่นจากมุมมืด”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม
โครงการสถานีปัญญา MULA Book Talk Station: ครั้งที่ 11
เสวนาในหัวข้อ “Japan Dark Side ถึงร้ายก็รัก เรียนรู้ญี่ปุ่นจากมุมมืด”

ในวันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

วิทยากร : คุณภัทรพล เหลือบุญชู
เจ้าของ facebook fanpage “JapanSalaryman”

ชวนสนทนาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ และ อาจารย์ณรงศักดิ์ สอนใจ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/T2VSWYRjg2YboMyf8

————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
facebookfanpage: MULA Library
Email: mula.library@gmail.com
โทร. 02-441-4401-8 ต่อ 1201-2