โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

เรียนรู้ไทย เข้าใจเกาหลี

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 26 เมษายน 2564

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฯ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม..
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี หัวข้อ “เรียนรู้ไทย เข้าใจเกาหลี”

ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดกิจกรรม online ผ่าน Cisco Webex Application
วิทยากรโดย Assoc. Prof.Dr.PARK, KYUNG-EUN
ภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก สาธารณรัฐเกาหลี
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ กันจินะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ e -mail ของท่าน

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

โครงการอื่นๆ

Read All >>