โครงการ LA Blogger Build Course “สร้างรายได้ยุค 5G น้อย…แต่มาก”

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วม..โครงการ LA Blogger Build Course “สร้างรายได้ยุค 5G น้อย…แต่มาก”
หัวข้อ : “STEP BY STEP สร้างเว็บไซต์ของตนเอง”
 
วิทยากรโดย คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล
ในวันพุธที่  21  เมษายน 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM (รับจำนวน 100 คน)
และออนไซต์ ณ ห้อง 424 (รับจำนวน 20 คน)
 
หมายเหตุ :
บุคลากร/นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ สามารถเข้าฟังสดได้ที่ห้อง 424 ( 20 ที่นั่ง)
นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม จะได้ AT จำนวน 3 ชม.
(ด้าน Digital Literacy  ด้านCreativity & Innovation และด้านLeadership & Management Skills)
 
สอบถามเพิ่มเติม หน่วยกิจการนักศึกษา งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2441-4215

โครงการอื่นๆ

Read All >>

Leave a Reply