[20 พฤศจิกายน 2562] เปิดโลกภาษาอังกฤษออนไลน์กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ“เปิดโลกภาษาอังกฤษออนไลน์กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เปิดโลกภาษาอังกฤษ กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์” (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

 

วิทยากร

ครูดิว จอมขวัญ โฮ้ป อดีตผู้เขียนซับไตเติ้ลรายการให้กับรายการ Loukgolf’s English Room

 

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. (ลงทะเบียน 13.00 น.)

ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวธันย์นิชา จิรฐาธนะพงศ์ (พี่เมย์) โทร.02-849-4611

 

ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 (รับจำนวน 100 คน)

โครงการอื่นๆ

Read All >>