คลินิกรัก(ษา) ภาษาอังกฤษ

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา) ภาษาอังกฤษ English Language Clinic (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)