คลินิกรัก(ษา) ภาษาเกาหลี

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษาเกาหลี (Korean Language Clinic) (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)